معنی کلمه قوزلوجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوزلوجه . [ قُزْ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، سکنه ٔ آن 138 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، یونجه و شغل اهالی آن زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).