معنی کلمه کنستانتین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کنستانتین .[ ک ُ ] (اِخ ) رجوع به قسطنطین و کنستانت اول شود.