معنی کلمه سوید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سوید. [ س ُ وَ ] (ع اِ مصغر) مصغر اسود است . (منتهی الارب ) (آنندراج ) :