معنی کلمه بروک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بروک . [ ب َ ] (ع ص ، اِ) زنی که شوی خواهد و او را پسری رسیده و جوان باشد. (منتهی الارب ).