معنی کلمه کندیرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کندیرة. [ ک ِ رَ ] (ع اِمص ) درشتی و ستبری و غلظت و ضخامت . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال : انه لذو کندیرة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).