معنی کلمه قوروقچی رودی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوروقچی رودی . [ ق ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آتش بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز،سکنه ٔ آن 428 تن . آب آن از چشمه و رودخانه . محصول آن غلات ، حبوب ، پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).