معنی کلمه برودست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برودست . [ ب َ دَ ] (ص مرکب ) برومند. (ناظم الاطباء).