معنی کلمه ضمیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضمیل . [ ض َ ] (ع ص ) خشک . ضامل . (منتهی الارب ).