معنی کلمه ریوند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ریوند. [ ری وَ ] (اِخ ) دهی از بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).