معنی کلمه سوله در در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سوله در. [ ل َ دَ ] (اِخ )دهی است جزء دهستان قاقازان بخش ضیأآباد شهرستان قزوین . دارای 182 تن سکنه . آب آن از چشمه سار. محصول آنجا غلات ، یونجه ، انگور، جنگل تبریزی . شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).