معنی کلمه ثمرتو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمرتو. [ ث َ م َ ] (اِخ ) مرکز بلوک دول از ولایت ارومیه . (جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان ).