معنی کلمه مختار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مختار. [ م ُ ] (اِخ ) ابن عوف ازدی بصری . رجوع به ابوحمزه ٔ خارجی شود.