معنی کلمه واشج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واشج . [ ش ِ ] (ع ص ) هرچه درهم پیچیده باشد. (منتهی الارب ). درهم پیچیده شده و مختلط. (ناظم الاطباء).