معنی کلمه مخبرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مخبرة. [ م َ ب َ رَ ] (ع اِ) آبخانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). آبخانه و حوض خانه و جای لازم . (ناظم الاطباء).