معنی کلمه برهمپتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برهمپتر. [ ب َ رَ م َ پ ُ ت َ ] (از سانسکریت ، اِ مرکب ) پسر برهما.

(اِخ ) نام رود بزرگی که در نزدیکی دکا به رود گنگ ملحق میشود. (ناظم الاطباء).