معنی کلمه خنب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خنب . [خ َ ن َ ] (ع مص ) مبتلا شدن به بیماری بینی .

لنگ شدن . منه : خنب فلان .

هلاک شدن . منه : خنب فلان .

سست شدن پای . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). منه : خنب رجله .