معنی کلمه خنب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خنب . [ خ َ ن َ ] (ع اِ) بیماری بینی . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).