معنی کلمه داری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داری . [ را ] (اِخ ) قلعه ای است به طبرستان . (منتهی الارب ). رجوع به دارا شود.