معنی کلمه خناک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خناک . [ خ ُ ] (اِ) گرفتگی گلو.

افسردگی دل باشد بسبب زیادتی و فساد خون . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرای ناصری ) : یکبار رهاکن این دل از گرم خناک تا گویمت ای بت احسن اﷲ جزاک . رودکی (از حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ).