معنی کلمه راغب افندی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راغب افندی . [ غ ِ اَ ف َ ] (اِخ ) ازشعرای اخیر عثمانی است . در تاریخ 1266 هَ . ق . سمت ملایی و آخوندی شام را داشته است . بیت زیر از اوست : وصلت یار ایچون اغیاره مدارا ایله ر زهرایچر عاشق دلخسته شفا نیتنه . (برای رسیدن بوصلت یار با اغیار مدارا میکند - عاشق دلخسته بنیت شفا زهر می آشامد). صاحب معجم المطبوعات او را ابن السادات خوانده است . رجوع به معجم المطبوعات و قاموس الاعلام ترکی ج 3 شود.