معنی کلمه برهان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برهان . [ ب ُ ] (ع مص ) اقامت کردن حجت . (از ناظم الاطباء). بَرْهَنة. رجوع به برهنة شود.