معنی کلمه جیهمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جیهمان . [ ج َ هَُ ] (ع اِ) زعفران . (منتهی الارب ) (ذیل اقرب الموارد از تکملة).