معنی کلمه ضموز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضموز. [ ض َ ] (ع ص ) خاموش .

هر کوه جداگانه که سنگهایش سرخ و سخت باشد و گل و خاک نبود در آن .

(اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ).