معنی کلمه نمرقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نمرقة. [ ن َ رَ ق َ / ن ُ رُ ق َ / ن ِ رِ ق َ ] (ع اِ) بالش برنشستن . (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 101). بالش برنشستنی و بالش که در میان پالان نهند. (مهذب الاسماء). نمرق . (منتهی الارب ). ج ، نَمارِق . رجوع به نمرق شود.