معنی کلمه نمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نمر. [ ن َ م ِ ] (اِخ ) ابن عذربن سعدبن دافع. جد جاهلی یمانی است ، از نسل وی اند بنوسلامان و بنوالمقصص . (از الاعلام زرکلی ج 9 ص 22). و رجوع به الاکلیل ج 10 ص 60 شود.