معنی کلمه واسوختگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واسوختگی .[ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) سوختگی . (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء).

سوزناکی . (ناظم الاطباء).