معنی کلمه ثابتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثابتی . [ ب ِ ] (اِخ ) ابونصر عبداﷲبن احمدبن ثابت بخاری ثابتی . رجوع به عبداﷲبن احمد... شود.