معنی کلمه کنجرزد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کنجرزد. [ ک َ ج َ زَ ] (اِ) کنگرزد و کنگری اسم فارسی نوعی از خرشف است . (از فهرست مخزن الادویه ).