معنی کلمه شیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شیان . [ ش َی ْ یا ] (ع ص ) مرد دوربین و دورنگاه . (منتهی الارب ). رجوع به شیّئان شود.