معنی کلمه دنمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دنمة. [ دِن ْ ن َ م َ ] (ع ص ، اِ) زن کوتاه بالا.

مورچه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).