معنی کلمه ریشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ریشه . [ ش َ / ش ِ ] (اِ) ریش و زخم .جراحت .

بیماری رشته و عرق مدنی . (ناظم الاطباء). به معنی رشته که مرضی است . (انجمن آرا) (آنندراج ). نام مرضی است که آن را عرق بدنی گویند. (برهان ). رجوع به رشته شود.

در اصطلاح جانورشناسی زایده هایی است در بدن روی قسمت تحتاتی . (از جانورشناسی عمومی ج 1 ص 248). رجوع به همان صفحه شود.