معنی کلمه جیسوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جیسوان . [ ج َ س ُ ] (معرب ، اِ) نوعی از بهترین خرمابن ، و این معرب گیسوان است که بمعنی زلف باشد. (منتهی الارب ) .