معنی کلمه جیزگری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جیزگری . [ گ َ ] (حامص مرکب ) کاسه کوزه داری . سِمَت ِ جیزگر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).