معنی کلمه جامع ری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جامع ری . [ م ِ ع ِ رَ ] (اِخ ) مسجدی بود در ری قدیم . مؤلف مرآت البلدان آرد: در زمان خلافت منصور عباسی مهدی برادر این خلیفه که از جانب او حکومت جبل داشت در سال 152 هَ .ق . مسجد جامع ری را بنا کرد و معمار این بنا عمروبن ابی خطیب بود. (از مرآت البلدان ج 4 ص 105).