معنی کلمه شویلاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شویلاء. [ ش ُ وَ ] (اِخ ) نام موضعی است . (منتهی الارب ) (از معجم البلدان ).