معنی کلمه کنبانیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کنبانیه . [کَم ْ نی ی َ ] (اِخ ) دزی در ذیل «النعال الکنبانیة» آرد: صندلهای هندی است مخصوصاً در شهر المنصوره ساخته می شد اما این نام از شهر «کمبای » ، کنبایه گرفته شده است . (از دزی ج 2 ص 491). و رجوع به کنبایه شود.