معنی کلمه تفریط کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تفریط کردن . [ ت َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کوتاهی کردن و کمی کردن در کاری و ضایع کردن . (ناظم الاطباء).