معنی کلمه خمص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خمص . [ خ ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اخمص و خَمْصاء. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ).