معنی کلمه قوأبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوأبی . [ ق َ ءَ بی ی ] (ع ص ) قوأب : اناء قوأبی . (منتهی الارب ) (تاج العروس ). رجوع به قوأب شود.