معنی کلمه شوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوی . [ ش َ ] (اِ) پیراهن است و به عربی قمیص گویند. (برهان ). شبی . رجوع به شبی شود.