معنی کلمه حصن بوترون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حصن بوترون . [ ح ِ ن ِ ] (اِخ ) حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج 2 ص 327).