معنی کلمه قابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قابة. [ ب َ ] (ع اِ) چوزه و تخم مرغ . (ناظم الاطباء).