معنی کلمه قهک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قهک . [ ق َ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طبس مسینا بخش درمیان شهرستان مشهد. سکنه ٔ آن 135 تن . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، شلغم و چغندر است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).