معنی کلمه جیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جیا. (اِخ ) دهی جزء دهستان طارم علیای بخش شیردان شهرستان زنجان . کوهستانی و معتدل . دارای 481 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ شیرمیشه . محصول آن غلات ، پنبه ، انگور و انار. شغل اهالی زراعت و مکاری گری وگلیم و جاجیم بافی است . راه مالرو دارد . به این ده گیا نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).