معنی کلمه چانپ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چانپ . [ ] (اِخ ) نام طایفه ای از طوایف ناحیه مکران که مرکب از 2000 خانوار است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 100).