معنی کلمه برمال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برمال . [ ب َ ] (اِ) سینه و سرابالای کوه و پشته . (برهان ) (آنندراج ).