معنی کلمه قهزب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قهزب . [ ق َ زَ ] (ع ص ) کوتاه بالا. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قصیر. (اقرب الموارد).