معنی کلمه واسطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واسطی . [ س ِ ] (اِخ ) محمدبن الحسین الواعظ مکنی به ابوبکر محدث . وی از ابوالقاسم اسماعیل بن الحسین السنجبستی الفرائضی روایت کرده و از ابوسعدالسمعانی حدیث شنیده است و منسوب به واسط نوقان طوس (واسط الیهود) است . (از لباب الانساب ).