معنی کلمه سواکن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سواکن . [ س َک ِ ] (ع اِ) ج ِ ساکنة. به معنی باشندگان . (غیاث ).