معنی کلمه ثمانینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمانینی . [ ث َ ] (اِخ ) عمربن حضر مکنی به ابوحفص . یکی از مشاهیر محدثین است .